EFVVA „BIOPHILIA” – SS’18

biophilia

efvva

BIOPHILIA
Photography: Kymberly Marciano
Stylist: Heather Rome

POL/ENG text

Sztuka i przyroda – mają ogromny wpływ na kształtowanie osobowości. Dostarczają doznań i rozwijają zmysły. Jeżeli są blisko nas, dają poczucie harmonii i swobody…

Najnowsza kolekcja od EFVVA inspirowana jest twórczością Albrechta Dürera związaną z portretowaniem natury oraz biofilią* – globalnym trendem, który odnajdujemy w architekturze, stylu życia, a więc również w modzie.

kids fashion

*Naszym pierwszym naturalnym środowiskiem był świat roślin. Rośliny są nadal integralną częścią ludzkiego świata. Termin „biofilia” został użyty po raz pierwszy przez naukowca Uniwersytetu Harvarda, Edwarda Osborne’a Wilsona i odnosi się do emocjonalnego związku ludzi z naturą i innymi żywymi organizmami. Związek ten jest wrodzony i dziedziczny. Biofilia jest przywiązaniem do natury, podstawą pozytywnych reakcji na naturę.

art fashion

Art and nature – both have a significant impact on shaping the personality. They stimulate the senses and create a sense of harmony and freedom…

Latest collection from EFVVA is inspired by old botanical Albrecht Dürer’s illustrations and biophilia* – worldwide trend inspiring architecture, our lifestyle and fashion as well.

moda dziecięca

*Our first natural environment was the world of plants. The plants are still an integral part of the human world. The term „biophilia” was used for the first time by the Harvard University scientist, Edward Osborne Wilson and refers to the emotional relationship between people and nature and other living organisms. It is innate and inherited. Biophilia is attachment to nature, the basis for the positive reactions to nature.

nature fashion

 

biophilia

 

green fashion

 

kids trends

 

moda infantil

 

kids model

 

jellyfish suit

 

kidswear

 

girlswear

 

mode enfant

 

kids photography