Info

Lifestylowy kwartalnik KIKIMORA to współczesne i nowatorskie spojrzenie na rodzicielstwo podane w formie ekskluzywnego magazynu.

Tytuł adresowany do rodziców – trendsetterów, ludzi z charakterem, ukierunkowanych na kulturę, sztukę i modę,
poszukujących, świadomych, inteligentnych, ceniących markę, swój czas, komfort i estetykę.

ZAWARTOŚĆ MAGAZYNU:
FASHION moda dziecięca, kampanie, trendy, wywiady, projektanci
VIEW rozmowy z gośćmi, reportaże, sesja tematyczna, miejsca przyjazne rodzinie
DESIGN wnętrza, architektura, nowe technologie, hot design, gadżety i akcesoria
ARTS sztuka w życiu dziecka i rodziny, fotografia, teatr, muzyka, dokument, wywiady
PARENTS moda, kosmetyka i pielęgnacja, kulinaria, motoryzacja, felietony
CARE psychologia, filozofia, pedagogika, zdrowie i pielęgnacja
FOR KIDS literatura dziecięca (książki, opowiadania), kuchnia, zabawa
SESJE ZDJĘCIOWE w każdym wydaniu około 5 sesji wyprodukowanych przez magazyn w Polsce i na świecie

O KIKIMORA GROUP:
Flagowym produktem Kikimora Group jest lifestylowy kwartalnik dla rodziców Kikimora.

Wydawnictwo prowadzi również działalność w dziedzinach:

– produkcja sesji i kampanii fotograficznych
– organizacja eventów dziecięcych/stref dziecięcych podczas eventów
– doradztwo w segmencie marek dziecięcych
– organizacja targów/wystaw produktów dziecięcych
– organizacja pokazów mody dziecięcej

DANE WYDAWNICTWA:
KIKIMORA GROUP Sp. z o.o.
ul. Batorego 16/118
02-591 Warszawa

Kikimora quarterly lifestyle is a modern and innovative look at parenthood given in the form of an exclusive magazine.
Title addressed to parents – trendsetters, people with character, with a focus on culture, art and fashion.
seeking, conscious, intelligent, valuing the brand, their time, comfort and aesthetics.
MAGAZINE CONTENT:
FASHION children’s fashion, campaigns, trends, interviews, designers
VIEW conversations with guests, reports, thematic session, family friendly places
DESIGN interior design, architecture, new technologies, hot design, gadgets and accessories
ARTS arts in the life of the child and the family, photography, theater, music, documentary, interviews
PARENTS fashion, cosmetics and grooming, cooking, automotive, essays
CARE psychology, philosophy, education, health and care
FOR KIDS children’s literature (books, short stories), kitchen, fun
Photo session in each issue around 5 sessions produced by the magazine in Poland and in the world
ABOUT KIKIMORA GROUP:
The flagship product Kikimora Group is a lifestyle quarterly for parents Kikimora.
Publishing is also active in the areas of:
– Production of photo sessions and campaigns
– The organization of events for children / children’s zones when events
– Advising brands in the segment of children
– Organization of trade fairs / exhibitions, children’s products
– Organization of children’s fashion shows
ADDRESS:
KIKIMORA GROUP Sp. z o. o
ul. Batorego 16/118
02-591 Warsaw
Poland