Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1.

Postanowienia ogólne.

KIKIMORA GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Batorego 16 lok 118 (02-591 Warszawa) zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000370299, REGON: 142639137, kapitał zakładowy 455.000,00 zł (dalej jako Spółka) wprowadza niniejszą politykę prywatności zwaną dalej Polityką prywatności.Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i zabezpieczenia informacji (danych osobowych) o osobach odwiedzających stronę internetową www.kikimora.com (dalej jako Strona internetowa) zwanych dalej Użytkownikami.

§ 2.

Rodzaje zbieranych przez Spółkę danych.

Podczas korzystania ze Strony internetowej automatycznie zbierane są następujące dane Użytkownika: adres/numer IP, typ przeglądarki, wersja językowa przeglądarki, rozdzielczość ekranu komputera, adres odwiedzanej strony.

Dane te wykorzystywane są wyłącznie w celu oceny ruchu i nie są łączone z żadnymi danymi osobowymi Użytkownika. Dane mogą być wykorzystane w celu udostępnienia danych upoważnionym do ich uzyskania organom państwowym.

§ 3.

Przetwarzanie i bezpieczeństwo danych Użytkownika

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.Użytkownik  przyjmuje do wiadomości, że:

  1. Administratorem jego danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (korzystanie ze Strony internetowej) jest KIKIMORA GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Batorego 16 lok 118 (02-591 Warszawa) zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000370299, REGON: 142639137, kapitał zakładowy 455.000,00 zł.
  2. ma prawo dostępu do swoich danych w celu ich kontroli i weryfikacji;
  3. ma prawo wystąpienia do Spółki o usunięcie swoich danych osobowych;
  4. udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.

Zawartość Strony internetowej jest całkowicie bezpieczna dla dzieci. Nie zawiera one treści uznanych za niebezpieczne lub niestosowne dla dzieci.Spółka dba o zabezpieczenie danych Użytkowników oraz dokłada szczególnej staranności w zakresie ochrony przetwarzanych przez nią danych osobowych Użytkowników.

§ 4.

Polityka Cookies.

W sposób i w celach opisanych poniżej, Spółka wykorzystuje pliki Cookies – niewielkie pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika i zapisywane w przeglądarce internetowej. Pliki Cookies nie zawierają żadnych danych osobowych.

1. Rodzaje wykorzystywanych plików Cookies:

Wykorzystywane są następujące rodzaje plików Cookies:

Cookies tymczasowe (session cookies) – Cookies umieszczone na czas korzystania przez Użytkownika z przeglądarki internetowej, wykasowywane po zamknięciu przeglądarki.Cookies stałe (persistent cookies) – Cookies, które pozostają w urządzeniu Użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności w zależności od ustawień właściciela witryny; Cookies nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki internetowej.Cookies zewnętrzne -Cookies pochodzące z serwerów reklamowych reklamodawców.Cookies wewnętrzne – Cookies zamieszczane przez Spółkę związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej.

2. Cele w jakich  wykorzystywane są pliki Cookies:

Pliki Cookies wykorzystywane są w następujących celach:

w celu zapamiętania jaką wersję językową ma włączoną Użytkownik,w celach statystycznych (ustalenie liczby odwiedzin Strony internetowej,

3. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies.

Obsługę plików Cookies (warunki ich przechowywania lub uzyskiwania do nich dostępu) Użytkownik może zmienić poprzez dokonanie odpowiednich zmian w ustawieniach oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika urządzeniu końcowym (zmiany w ustawieniach przeglądarki internetowej) lub ustawieniach konfiguracyjnych usługi.

W przypadku skorzystania z opcji zmiany ustawień, korzystanie ze Strony internetowej będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

Brak zmian ustawień dotyczących plików Cookies (pozostawienie ich na domyślnym poziomie) oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na zapisywanie w pamięci jego urządzenia plików Cookies.

§ 5.

Zmiany Polityki prywatności

W przypadku zmiany Polityki prywatności odpowiednie zmiany zostaną udostępniane na stronie internetowej www.kikimora.com.

§ 6.

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące Polityki prywatności mogą być zadane pod adresem: e-mail: info@kikimora.com.