Zabawa na 100 sposobów! & Fun in 100 ways!

szkoła waldorfska

wobbel

POL/ENG text

Deska Wobbel to produkt zainspirowany szkołą „waldorfską”, która rozwój dziecka rozumie jako rozwój trzech sfer: myślenia, uczuć i woli…

Wobbel to klasyczna deska balansująca ubrana w nowoczesny dizajn w wielu odmianach. To drewniana zabawka, która porusza starszych i młodszych!

balance board

Siła
Deska
Wobbel stymuluje równowagę i siłę podczas zabawy lub treningu. W zabawny, ale przemyślany sposób wspiera fizyczną świadomość i równowagę u dzieci. Kiedy używa się jej jako urządzenia treningowego, można wybierać, które grupy mięśni chcemy stymulować. Deski mogą używać dzieci, dorośli, a nawet osoby starsze.

Barbapappa
Oprócz możliwości rozwoju, deska Wobbel, ze względu na nieokreślony, zakrzywiony kształ, może inspirować dzieci do wymyślania nowych wykorzystań. Kształt deski stymuluje kreatywność, która sprawia, że ​​podobnie jak z postacią Barbapappy, deska może być wszystkim, co dziecko sobie wyobrazi.

wobbel board

Wyciszenie i spokój
Wobbel oddziaływuje na dzieci jak magnes. Może służyć nie tylko do żywiołowych i wesołych zabaw (także wspólnie), ale również do wyciszenia się i wykorzystania deski do indywidualnego relaksu.

szkoła waldorfska

Piękno
Deski
Wobbel wytwarzane są z kilku warstw drewna bukowego (zgodnie z wytycznymi FSC – organizacji non-profit wyznaczającej standardy dla odpowiedzialnej gospodarki leśnej), które są ułożone i tłoczone pod wysokim ciśnieniem, otrzymując unikalnie zaprojektowaną krzywą. Istnieje kilka opcji kolorystycznych, które można wyposażyć również w naturalny filc wełniany lub naturalny korek.
Deska
Wobbel ze względu na swój kształt prezentuje się świetnie nie tylko jako zabawka, ale również element wyposażenia wnętrza – czy to pokoju dziecięcego czy salonu. Jest przeznaczona do użytku w pomieszczeniach, ale może być używana także na zewnątrz – oczywiście z dozą ostrożności.

 

Wobbel jest produktem Wobbel B.V.
Wobbel jest marką zarejestrowaną przez BBIE / BIOP.
Nazwa Wobbel i logotypy są znakami chronionymi.

kreatywna zabawa

 

The Wobbel finds its origin in the Waldorf school, which see the child’s development as the development of the three spheres: thinking, feeling and will…

Wobbel board is classic balance board in a modern design and contemporary editions. Wobbel: The wooden toy that moves young and old!

Wobbel Mini

Wobbel Mini

Strength
The Wobbel stimulates balance and strength during play and use. In a playful way, but very efficiently, it supports physical awareness and balance. When using it as a training device, specific muscle groups can be isolated, while other exercises train big muscle groups. This goes for (young) children, adults and even the elderly.

Barbapappa
Next to its development capabilities the Wobbel is inspiring because of its impressive but undefined curved shape. This shape stimulates creativity which makes it, like a Barbapappa, everything a child imagines.

kids design

Peace and quiet
In our own experience the Wobbel works like a magnet on children. Not only for exuberant and playful games (together as well), but also for quiet moments and individual play.

kids decor

Beautiful
The Wobbel is made with many layers of the best European beech wood (FSC – Forest Stewardship Council – a non-profit organization that sets standards to make sure that forestry is practiced in an environmentally responsible and socially beneficial manner), which are stacked and pressed under high pressure, and has a uniquely designed curve. There are several color options and can be fitted with natural wool felt or natural cork.
The Wobbel is because of its shape and looks the only toy that doesn’t need to be put away after playing with it. It looks great in every living room. It is designed for indoor use, but can be used outside with sufficient care.

 

The Wobbel is a product of Wobbel B.V.
Wobbel is for brand mark registered at the BBIE/BIOP.
The name Wobbel, the logo and the icon are protected brands.

creative toys

 

relaxing toy

 

rozwój dziecka

 

kids developement

 

Waldorf school

 

Wobbel360

Wobbel360

 

kids developement

 

kids table

 

creative toy

 

zabawki relaksujące

 

kreatywna zabawa

 

stolik dziecięcy

 

wobbel yoga

Wobbel Original Bamboo