programowanie dla dzieci

Kids Code Fun!

Każdy powinien uczyć się programowania komputerowego. To nauka jak myśleć. – Steve Jobs Jakim językiem, mówią maszyny? Programowanie komputerowe to język przyszłości, którego znajomość…