Spotlight Kids – radość tworzenia

Nie wchodząc w dyskurs, czy radość tworzenia jest zjawiskiem obiektywnym, czy jest charakterystyczna dla każdego młodego człowieka chcemy podzielić się z Wami doświadczeniami i obserwacjami z warsztatów artystycznych SPOTLIGHT KIDS, które potwierdzają, że radość tworzenia dotyczy każdego dziecka!

Zrzut ekranu 2015-05-03 o 18.45.10

Naturalnie nie każde dziecko jednakowo odnajduje się w danym warsztacie, jednak obserwujemy wspólny mianownik dla nich wszystkich – jest to WOLNOŚĆ, jaką daje proces twórczy. Czym jest ta Wolność, którą zapewnia dzieciom w Akademia Spotlight? Można ją definiować na wiele różnych i zawiłych sposobów, jednak w praktyce sprowadza się ona do kilku kluczowych zasad – dziecko tworzy na zadany temat, w konkretnym kontekście, zasilone na początek dedykowaną wiedzą, ale tworzy w zgodzie z własnym i tylko własnym wyobrażeniem, bez oceniania, bez zbędnej korekty, bez poczucia, że jego praca jest dla kogoś albo po coś. Proces, w którym dziecko może swoją, co do zasady, niczym nieograniczoną wyobraźnię zwizualizować powoduje niczym niezmąconą radość.

Zrzut ekranu 2015-05-03 o 18.48.25

Pozornie wydaje się, że już zadanie tematu pracy jest ograniczające, jednak nie jest to prawdą w przypadku  pracy z dziećmi. Określenie tematu pozwala dziecku na szybkie odnalezienie się w danym kontekście, a całą swoją kreatywność może skoncentrować na samym procesie tworzenia. Pozostawienie dziecku pełnej swobody zarówno w doborze tematu, materiałów, techniki tworzenia jest ryzykowne, jest to sytuacja, w której może pojawić się zjawisko ‘skazania go na wolność’, która jest zbyt trudna do uniesienia przez większość dzieci.  Proces twórczy w kontekście sztuk wizualnych jest znacznie bardziej abstrakcyjny i wymagający od tworzenia w obszarach rękodzieła, stąd wymaga przygotowania, wyjaśnienia i sprecyzowania wybranych elementów , tak by dziecko nie czuło się zagubione.

Tworzenie instalacji czy obrazu znacząco różni się od tworzenia przysłowiowego ‘kubeczka z gliny’. Wydaje się, że w przypadku ‘glinianego kubeczka’ trudniej jest doznać całkowitej wolności tworzenia, charakterystycznej dla twórczości artystycznej. Obserwując dzieci na warsztatach AKADEMII SPOTLIGHT możemy dostrzec jak angażują swoją wyobraźnię i przekuwają ją na kreatywne rozwiązania, doświadczając przy tym radości i spełnienia w tym danym momencie.

Niezaprzeczalnie jest w tym coś ujmującego, choć ulotnego.

SPOTLIGHT KIDS jest platformą promocji sztuki współczesnej wśród dzieci i młodzieży. Stworzyła autorski program edukacji artystycznej opracowany z myślą o dziecku i jego wielowymiarowym rozwoju w obszarach związanych ze sztuką.  Wiodącym projektem platformy jest AKADEMIA SPOTLIGHT, a także warsztaty artystyczne w formie spektakularnych wydarzeń wizualnych dla dzieci i rodziców we współpracy z wiodącymi instytucjami sztuki oraz uznanymi artystami. 

Uruchomiła właśnie ofertę LATO 2015 w formie tygodniowych artystycznych półkolonii w przestrzeni miejskiej oraz kreatywnych kolonii wyjazdowych w sielskich plenerach pod Warszawą.