Czy dziewczynki mają szansę na przyszłą karierę w branży IT?

nauka programowania dla dzieci

Kids Code Fun to szkoła programowania, która wprowadza dzieci w świat nowych technologii. Uczniowie Kids Code Fun zdobywają wiedzę przez doświadczenie biorąc udział w warsztatach z wybranych tematów. Szkoła kładzie duży nacisk na edukację dziewcząt.

Dlaczego warto uczyć się programowania? Czy jest to profesja również dla dziewcząt?

nauka programowania dla dzieci

Jakim językiem mówią maszyny?

Programowanie komputerowe to język przyszłości, którego znajomość pozwala nie tylko rozumieć, ale także tworzyć rzeczywistość już zdominowaną przez nowe technologie. Ucząc dzieci programowania komputerowego, przekazujemy im umiejętności analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów, współpracy w grupie, kreatywności i logicznego myślenia. Są to kompetencje niezbędne do osiągnięcia sukcesu na każdym polu, niezależnie od tego czy jest to branża nowych technologii, czy świat finansów.

Kim chcesz zostać w przyszłości?

W Polsce pracuje ok. 430 tys. specjalistów IT, jednak potrzeby rynku są zdecydowanie większe. Według danych GUS z końca 2017 roku w Polsce brakuje ok. 50 tys. specjalistów z tej branży. Bycie programistą to perspektywa atrakcyjnego wynagrodzenia oraz szansa kariery zawodowej nie tylko na europejskim, ale także globalnym rynku pracy. Obecnie tylko 25 % pracowników branży to kobiety, podczas gdy w innych zawodach udział kobiet jest dwukrotnie większy.

kids code fun

Dziewczynka programistką?

91% uczennic szkół ponadgimnazjalnych w Polsce interesuje się informatyką, ale 48% nie wiąże z nią swojej przyszłości. Na kierunkach inżynieryjno-technicznych studiuje 19% kobiet, na informatyce 13%, i tylko 3% członków Polskiej Akademii Nauk to kobiety.

Liczba kobiet w STEM (nauka, technologia, inżynieria i matematyka), które ukończyły studia i podejmują pracę w tych kierunkach, jest znikoma.

zawód przyszłości

Dlaczego tak się dzieje?

Badanie pokazują, że są trzy powody takiego stanu rzeczy. Po pierwsze, nastoletnie dziewczęta nie czują się chciane na kierunkach STEM. Nie widzą także powiązania między przedmiotami ścisłymi, których się uczą i karierą, którą chciałyby podjąć w przyszłości. Ostatni, najważniejszy powód, dotyczy braku wzorców do naśladowania w dziedzinach takich jak programowanie czy inżynieria.

warsztaty dla dziewcząt

Co możemy zrobić, żeby to zmienić?

To ważne, żeby zaangażować dziewczynki w STEM już w podstawówkach i gimnazjach. Istnieją programy, które podnoszą zainteresowanie uczniów liceów naukami ścisłymi. Działanie takie są jednak zbyt późne i powierzchowne. Prowadzenie projektów angażujących różne aspekty STEM takich jak przetwarzanie danych za pomocą programowania, pomaga studentom zrozumieć, jak ta wiedza może pomóc w ich przyszłej pracy, niezależnie od branży. Inną ścieżką pomagającą wzbudzić zainteresowanie naukami ścisłymi, jest zachęcanie do udziału w aktywnościach pozwalających eksplorować możliwe ścieżki kariery oraz spotkania z autorytetami naukowymi. Dlatego też szkoła programowania Kids Code Fun organizuje grupy tylko dla dziewcząt!

zajęcia kreatywne dla dzieci

Co możesz zrobić w domu?

Zaangażuj swoją córkę już od najmłodszych lat. Pamiętaj, nigdy nie jest za wcześnie by zacząć rozwijać zainteresowanie dziedzinami STEM! Ucz swoje dziecko zadawać mnóstwo pytań i podsycaj ich zainteresowanie tym, jak rzeczy działają, niech szukają odpowiedzi na swoje pytania.

Zapisuj je na kółka zainteresowań związane ze STEM. Jeżeli wydaje Ci się, że szkoła nie potrafi w odpowiedni sposób wyzwolić w nich pasji, postaraj się znaleźć ciekawe zajęcia pozaszkolne. Wybór jest szeroki: programowanie, robotyka, warsztaty chemiczne i wiele innych.

Więcej informacji o kursach programowania dla dzieci w wieku 6-15 lat, również tych dedykowanych specjalnie dla dziewczyn znajdziecie na: https://kidscodefun.com/

programowanie dla dzieci