Edu & fun

Spotlight Kids – radość tworzenia

Nie wchodząc w dyskurs, czy radość tworzenia jest zjawiskiem obiektywnym, czy jest charakterystyczna dla każdego młodego człowieka chcemy podzielić się z Wami doświadczeniami i…